برنامه کلاس‌ها

عنوان دوره محل برگزاری روز ساعت توضیحات
زبان عمومی ارشد (کلیه رشته ها) موسسه معماران فردا (تبریز) شنبه 14- 9 0914-5048122
زبان تخصصی معماری و هنرهای ساخت موسسه معماران فردا (تبریز) شنبه 20- 16 0914-5048122
معماری در سینما دانشگاه هنر تهران (دانشکده سینما - تئاتر) یکشنبه 14-16 درس کارشناسی گروه سینما
زبان عمومی ارشد (کلیه رشته ها) خانه معمار (یزد) دوشنبه 14- 9 0935-1576819
زبان تخصصی معماری و هنرهای ساخت خانه معمار (یزد) دوشنبه 16-20 0935-1576819
زبان عمومی ارشد (کلیه رشته ها) موسسه اصفهان معمار سه شنبه 9-14 031-32231351
زبان تخصصی معماری و هنرهای ساخت موسسه اصفهان معمار سه شنبه 20- 16 031-32231351
زبان عمومی ارشد (کلیه رشته ها) موسسه ایوان خانه معمار - تهران چهارشنبه 11-16 22886446-7
زبان تخصصی معماری و هنرهای ساخت موسسه ایوان خانه معمار - تهران چهارشنبه 16-20 22886446-7
زبان عمومی ارشد و دکتری (کلیه رشته ها) دانشگاه صنعتی خواجه نصیر (موسسه نصیر) پنجشنبه 8-13 88464780
زبان عمومی ارشد (کلیه رشته ها) موسسه ایوان خانه معمار - تهران جمعه 12-17 22886446-7
زبان تخصصی معماری و هنرهای ساخت موسسه ایوان خانه معمار - تهران جمعه 17-21 22886446-7
زبان عمومی ارشد (کلیه رشته ها) ایوان خانه مهر - قم دوشنبه 14- 9 شروع دوره از پایان آذرماه - 09125510847
زبان تخصصی معماری و هنرهای ساخت ایوان خانه مهر - قم دوشنبه 20- 16 شروع دوره از پایان آذرماه - 09125510847
کارگاه یک روزه زبان تخصصی معماری و هنرهای ساخت رشت (ایوان خانه معمار) سه شنبه 2 آذر 9-19 0911-2399737
زبان عمومی ارشد (کلیه رشته ها) رشت (ایوان خانه معمار) از آخر آذر ماه (بزودی اعلام می شود) 9-19 0911-2399737
,If you have the will to win
you have achieved half your success
... and if you don't
.you have achieved half your failure
طراحی شده توسط سهیل رکن شریفی