پرسش جدید

نام کامل شما:
پست الکترونیک شما: نمایش داده نمی‌شود
موضوع:
پرسش شما:


,If you have the will to win
you have achieved half your success
... and if you don't
.you have achieved half your failure
طراحی شده توسط سهیل رکن شریفی