پرسش و پاسخنام سوال کننده: حمیدرضاسارلی
موضوع پرسش: زبان دکتری
تاریخ پرسش: 29 - دی - 1395 - 11:21 AM
مشاهده


نام سوال کننده: محدثه
موضوع پرسش: مشاوره
تاریخ پرسش: 8 - آبان - 1395 - 10:56 AM
مشاهده


نام سوال کننده: ابولفصل
موضوع پرسش: کلاسهای یزد
تاریخ پرسش: 17 - شهریور - 1395 - 7:45 AM
مشاهده


نام سوال کننده: siavash mousavi
موضوع پرسش: گرامر و زبان تخصصی
تاریخ پرسش: 12 - شهریور - 1395 - 12:47 PM
مشاهده


نام سوال کننده: ابولقاسم
موضوع پرسش: زبان دکترا
تاریخ پرسش: 3 - شهریور - 1395 - 1:51 PM
مشاهده


نام سوال کننده: ارغوان حیدرپور
موضوع پرسش: منابع درس زبان در کنکور ارشد
تاریخ پرسش: 27 - خرداد - 1395 - 2:07 PM
مشاهده


نام سوال کننده: سجاد محرابی
موضوع پرسش: کلاس اصفهان
تاریخ پرسش: 20 - خرداد - 1395 - 1:53 AM
مشاهده


نام سوال کننده: کبریا
موضوع پرسش: آزمون های بین المللی
تاریخ پرسش: 18 - اردیبهشت - 1395 - 8:09 PM
مشاهده


نام سوال کننده: مهدی
موضوع پرسش: فرهنگ لغات
تاریخ پرسش: 9 - فروردین - 1395 - 11:24 AM
مشاهده


نام سوال کننده: شقایق
موضوع پرسش: زبان ارشد
تاریخ پرسش: 28 - اسفند - 1394 - 9:36 PM
مشاهدهصفحه: 1 2 3 4 5 >> >|
,If you have the will to win
you have achieved half your success
... and if you don't
.you have achieved half your failure
طراحی شده توسط سهیل رکن شریفی