پرسش و پاسخنام سوال کننده: زینب
موضوع پرسش: مسابقه بزرگ کشوری زبان
تاریخ پرسش: 8 - آبان - 1393 - 3:50 PM
مشاهده


نام سوال کننده: آزاده
موضوع پرسش: لغات زبان ارشد معماری
تاریخ پرسش: 7 - آبان - 1393 - 12:37 PM
مشاهده


نام سوال کننده: فرناز
موضوع پرسش: درخواست کتاب زبان تخصصی
تاریخ پرسش: 6 - آبان - 1393 - 12:06 AM
مشاهده


نام سوال کننده: محمد
موضوع پرسش: کنکور ارشد
تاریخ پرسش: 23 - مهر - 1393 - 7:18 AM
مشاهده


نام سوال کننده: ابوالفضل کاشفی
موضوع پرسش: کلاس درک مطلب
تاریخ پرسش: 20 - مهر - 1393 - 11:56 AM
مشاهده


نام سوال کننده: سعید
موضوع پرسش: درخواست کتاب
تاریخ پرسش: 31 - شهریور - 1393 - 8:44 AM
مشاهده


نام سوال کننده: مسعود مقدم
موضوع پرسش: TOEFL
تاریخ پرسش: 30 - شهریور - 1393 - 7:46 PM
مشاهده


نام سوال کننده: غزاله
موضوع پرسش: پرسش
تاریخ پرسش: 29 - شهریور - 1393 - 12:52 PM
مشاهده


نام سوال کننده: زهرا
موضوع پرسش: TOEFL
تاریخ پرسش: 27 - شهریور - 1393 - 11:56 PM
مشاهده


نام سوال کننده: اسماعیلی
موضوع پرسش: درخواست کتاب
تاریخ پرسش: 26 - شهریور - 1393 - 1:29 PM
مشاهدهصفحه: 1 2 3 4 5 >> >|
******************************
داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد

تجربه بزرگترین رقابت
خودسنجی پیش از آزمون اصلی
با رقیبان سرتاسر کشور
در درس زبان ارشد

فایل BigExam را از بخش دانلود بردارید

آزمون و مسابقه بزرگ کشوری زبان
******************************
طراحی شده توسط سهیل رکن شریفی