پرسش و پاسخنام سوال کننده: صالح
موضوع پرسش: پیوست پ کتاب زبان عمومی جدید
تاریخ پرسش: 27 - آذر - 1393 - 11:44 AM
مشاهده


نام سوال کننده: فیروزه
موضوع پرسش: کلاس روز یکشنبه
تاریخ پرسش: 25 - آذر - 1393 - 11:34 PM
مشاهده


نام سوال کننده: ابوالفضل کاشفی
موضوع پرسش: درک مطلب
تاریخ پرسش: 25 - آذر - 1393 - 9:13 PM
مشاهده


نام سوال کننده: صديقه باروتکار
موضوع پرسش: کلاس نکته و تست
تاریخ پرسش: 25 - آذر - 1393 - 4:03 PM
مشاهده


نام سوال کننده: سارا
موضوع پرسش: گرامر و لغات عمومی هنرهای ساخت
تاریخ پرسش: 25 - آذر - 1393 - 11:14 AM
مشاهده


نام سوال کننده: milad
موضوع پرسش: کنکور دکترا
تاریخ پرسش: 24 - آذر - 1393 - 11:10 AM
مشاهده


نام سوال کننده: M
موضوع پرسش: آزمون 5 دی
تاریخ پرسش: 21 - آذر - 1393 - 4:08 PM
مشاهده


نام سوال کننده: مریم طاهری
موضوع پرسش: زبان فرانسه
تاریخ پرسش: 16 - آذر - 1393 - 5:20 PM
مشاهده


نام سوال کننده: محسن
موضوع پرسش: گرمر ارشد
تاریخ پرسش: 12 - آذر - 1393 - 10:35 PM
مشاهده


نام سوال کننده: مریم
موضوع پرسش: راهنمایی ومشاوره
تاریخ پرسش: 6 - آذر - 1393 - 4:30 PM
مشاهدهصفحه: 1 2 3 4 5 >> >|
******************************
داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد

تجربه بزرگترین رقابت
خودسنجی پیش از آزمون اصلی
با رقیبان سرتاسر کشور
در درس زبان ارشد

فایل BigExam را از بخش دانلود بردارید

آزمون و مسابقه بزرگ کشوری زبان
******************************
طراحی شده توسط سهیل رکن شریفی