پرسش و پاسخنام سوال کننده: محمد
موضوع پرسش: کنکور سال آینده
تاریخ پرسش: 29 - اردیبهشت - 1394 - 11:32 AM
مشاهده


نام سوال کننده: نيلوفر اسدى
موضوع پرسش: گرامر کنکور ازاد
تاریخ پرسش: 27 - فروردین - 1394 - 10:58 PM
مشاهده


نام سوال کننده: مهناز زاویه
موضوع پرسش: کتاب ریشه یابی
تاریخ پرسش: 18 - فروردین - 1394 - 12:17 AM
مشاهده


نام سوال کننده: نگين صحاف
موضوع پرسش: كنكور ارشد معماري دانشگاه ازاد
تاریخ پرسش: 25 - اسفند - 1393 - 3:50 PM
مشاهده


نام سوال کننده: امیر امیری
موضوع پرسش: کنکور ارشد آزاد - عمران
تاریخ پرسش: 15 - اسفند - 1393 - 7:26 PM
مشاهده


نام سوال کننده: سپهر صفدری
موضوع پرسش: متن اعتراض
تاریخ پرسش: 30 - بهمن - 1393 - 10:40 PM
مشاهده


نام سوال کننده: سارا
موضوع پرسش: اعتراض به زبان هنرهای ساخت
تاریخ پرسش: 29 - بهمن - 1393 - 9:01 PM
مشاهده


نام سوال کننده: سارا
موضوع پرسش: اعتراض به کلید سنجش
تاریخ پرسش: 27 - بهمن - 1393 - 8:33 AM
مشاهده


نام سوال کننده: هومن
موضوع پرسش: آزمون زبان
تاریخ پرسش: 19 - دی - 1393 - 3:57 PM
مشاهده


نام سوال کننده: زینب
موضوع پرسش: تاریخ و محل ازمون کشوری
تاریخ پرسش: 16 - دی - 1393 - 10:02 PM
مشاهدهصفحه: 1 2 3 4 5 >> >|
If you have the will to win, you have achieved half your success
..... and if you don't
you have achieved
half your failure
طراحی شده توسط سهیل رکن شریفی