پرسش و پاسخنام سوال کننده: هومن
موضوع پرسش: آزمون زبان
تاریخ پرسش: 19 - دی - 1393 - 3:57 PM
مشاهده


نام سوال کننده: زینب
موضوع پرسش: تاریخ و محل ازمون کشوری
تاریخ پرسش: 16 - دی - 1393 - 10:02 PM
مشاهده


نام سوال کننده: امیر
موضوع پرسش: کلاس درک مطلب
تاریخ پرسش: 6 - دی - 1393 - 7:52 PM
مشاهده


نام سوال کننده: فهیمه
موضوع پرسش: جامانده
تاریخ پرسش: 1 - دی - 1393 - 12:26 PM
مشاهده


نام سوال کننده: صالح
موضوع پرسش: پیوست پ کتاب زبان عمومی جدید
تاریخ پرسش: 27 - آذر - 1393 - 11:44 AM
مشاهده


نام سوال کننده: فیروزه
موضوع پرسش: کلاس روز یکشنبه
تاریخ پرسش: 25 - آذر - 1393 - 11:34 PM
مشاهده


نام سوال کننده: ابوالفضل کاشفی
موضوع پرسش: درک مطلب
تاریخ پرسش: 25 - آذر - 1393 - 9:13 PM
مشاهده


نام سوال کننده: صديقه باروتکار
موضوع پرسش: کلاس نکته و تست
تاریخ پرسش: 25 - آذر - 1393 - 4:03 PM
مشاهده


نام سوال کننده: سارا
موضوع پرسش: گرامر و لغات عمومی هنرهای ساخت
تاریخ پرسش: 25 - آذر - 1393 - 11:14 AM
مشاهده


نام سوال کننده: milad
موضوع پرسش: کنکور دکترا
تاریخ پرسش: 24 - آذر - 1393 - 11:10 AM
مشاهدهصفحه: 1 2 3 4 5 >> >|
If you have the will to win, you have achieved half your success
..... and if you don't
you have achieved
half your failure
طراحی شده توسط سهیل رکن شریفی