پرسش و پاسخنام سوال کننده: sjjad
موضوع پرسش: کتاب لغات
تاریخ پرسش: 4 - مرداد - 1393 - 2:58 PM
مشاهده


نام سوال کننده: محمد ذات درویش
موضوع پرسش: آزمون زبان
تاریخ پرسش: 4 - مرداد - 1393 - 1:35 PM
مشاهده


نام سوال کننده: سید کارو خاموشی
موضوع پرسش: زبان تخصصی برق
تاریخ پرسش: 3 - مرداد - 1393 - 2:10 PM
مشاهده


نام سوال کننده: عباس سپهری فر
موضوع پرسش: ثبت نام در هر سه آزمون
تاریخ پرسش: 31 - تیر - 1393 - 7:18 PM
مشاهده


نام سوال کننده: کمال
موضوع پرسش: چاپ ششم کتاب زبان عمومی
تاریخ پرسش: 29 - تیر - 1393 - 8:35 AM
مشاهده


نام سوال کننده: افشین سالاری
موضوع پرسش: ;کتاب تالیفی جدید
تاریخ پرسش: 28 - تیر - 1393 - 10:15 PM
مشاهده


نام سوال کننده: فائزه انصاری
موضوع پرسش: برنامه ریزی زبان
تاریخ پرسش: 28 - تیر - 1393 - 10:09 PM
مشاهده


نام سوال کننده: رضا
موضوع پرسش: آزاد
تاریخ پرسش: 28 - تیر - 1393 - 5:50 PM
مشاهده


نام سوال کننده: سعید
موضوع پرسش: ازاد93
تاریخ پرسش: 22 - تیر - 1393 - 12:20 AM
مشاهده


نام سوال کننده: محسن بابایی
موضوع پرسش: آزمون دکتری
تاریخ پرسش: 18 - تیر - 1393 - 3:15 PM
مشاهدهصفحه: 1 2 3 4 5 >> >|
**********************
داوطلبان آزمون ارشد

از ابتدای تابستان امسال
منتظر یک اتفاق ویژه باشید

آزمون و مسابقه بزرگ کشوری
**********************
طراحی شده توسط سهیل رکن شریفی