پرسش و پاسخنام سوال کننده: کمال
موضوع پرسش: چاپ ششم کتاب زبان عمومی
تاریخ پرسش: 29 - تیر - 1393 - 8:35 AM
مشاهده


نام سوال کننده: افشین سالاری
موضوع پرسش: ;کتاب تالیفی جدید
تاریخ پرسش: 28 - تیر - 1393 - 10:15 PM
مشاهده


نام سوال کننده: فائزه انصاری
موضوع پرسش: برنامه ریزی زبان
تاریخ پرسش: 28 - تیر - 1393 - 10:09 PM
مشاهده


نام سوال کننده: رضا
موضوع پرسش: آزاد
تاریخ پرسش: 28 - تیر - 1393 - 5:50 PM
مشاهده


نام سوال کننده: سعید
موضوع پرسش: ازاد93
تاریخ پرسش: 22 - تیر - 1393 - 12:20 AM
مشاهده


نام سوال کننده: محسن بابایی
موضوع پرسش: آزمون دکتری
تاریخ پرسش: 18 - تیر - 1393 - 3:15 PM
مشاهده


نام سوال کننده: آرمین
موضوع پرسش: گرامر
تاریخ پرسش: 16 - تیر - 1393 - 10:09 PM
مشاهده


نام سوال کننده: مسعود
موضوع پرسش: cd ناگفته ها
تاریخ پرسش: 16 - تیر - 1393 - 4:09 PM
مشاهده


نام سوال کننده: مهسا حجازی
موضوع پرسش: یادگیری لغات
تاریخ پرسش: 16 - تیر - 1393 - 10:30 AM
مشاهده


نام سوال کننده: سید کارو خاموشی
موضوع پرسش: ارشد مهندسی برق!
تاریخ پرسش: 13 - تیر - 1393 - 6:01 PM
مشاهدهصفحه: 1 2 3 4 5 >> >|
**********************
داوطلبان آزمون ارشد

از ابتدای تابستان امسال
منتظر یک اتفاق ویژه باشید

آزمون و مسابقه بزرگ کشوری
**********************
طراحی شده توسط سهیل رکن شریفی