پرسش و پاسخنام سوال کننده: adlin
موضوع پرسش: ارشد زبان
تاریخ پرسش: 3 - آذر - 1393 - 9:34 PM
مشاهده


نام سوال کننده: nazli
موضوع پرسش: تراز
تاریخ پرسش: 29 - آبان - 1393 - 2:31 PM
مشاهده


نام سوال کننده: علی زاده
موضوع پرسش: زبان تخصصی
تاریخ پرسش: 29 - آبان - 1393 - 11:09 AM
مشاهده


نام سوال کننده: زهرا
موضوع پرسش: لغات کنکور
تاریخ پرسش: 23 - آبان - 1393 - 3:37 PM
مشاهده


نام سوال کننده: m.s
موضوع پرسش: درخواست کتاب
تاریخ پرسش: 22 - آبان - 1393 - 11:37 AM
مشاهده


نام سوال کننده: n.r
موضوع پرسش: ارشد برق
تاریخ پرسش: 14 - آبان - 1393 - 10:09 PM
مشاهده


نام سوال کننده: Fahim
موضوع پرسش: واژگان زبان عمومي ارشد
تاریخ پرسش: 13 - آبان - 1393 - 8:48 PM
مشاهده


نام سوال کننده: asadi
موضوع پرسش: خرید کتاب
تاریخ پرسش: 11 - آبان - 1393 - 7:49 PM
مشاهده


نام سوال کننده: پازوکی
موضوع پرسش: کنکور ارشد عمران
تاریخ پرسش: 10 - آبان - 1393 - 8:52 AM
مشاهده


نام سوال کننده: سعید
موضوع پرسش: تکنیک پاسخگویی سوالات درک مطلب
تاریخ پرسش: 9 - آبان - 1393 - 2:40 AM
مشاهدهصفحه: 1 2 3 4 5 >> >|
******************************
داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد

تجربه بزرگترین رقابت
خودسنجی پیش از آزمون اصلی
با رقیبان سرتاسر کشور
در درس زبان ارشد

فایل BigExam را از بخش دانلود بردارید

آزمون و مسابقه بزرگ کشوری زبان
******************************
طراحی شده توسط سهیل رکن شریفی