یادداشت‌ها

مصاحبه غیبی .....

متن یادداشت...

14 - آبان - 1388 , 8:26 PMبعضی از جمله ها کوتاهن ولی خیلی حرفا واسه گفتن دارن...

متن یادداشت...

29 - مهر - 1388 , 1:37 AM,If you have the will to win
you have achieved half your success
... and if you don't
.you have achieved half your failure
طراحی شده توسط سهیل رکن شریفی