برای بزرگ شدن کلیک کنید

کارگاه یک روزه روش های پاسخگویی به سئوالات درک مطلب زبان


این کارگاه یک روزه توسط کتر بابک رستمی قراگزلو در روز يكشنبه ٣ بهمن ماه از ساعت ۸ صبح در دانشکده علوم دانشگاه خواجه نصیر برگزار خواهد شد.

در این کارگاه که برای کلیه رشته ها برگزار می شود، داوطلبان با روش های استاندارد پاسخگویی به سوالات یک متن درک مطلب آشنا شده و آنها را در قالب آزمون های متعدد تمرین خواهند کرد.

02188466935
02188464780
02123064315


,If you have the will to win
you have achieved half your success
... and if you don't
.you have achieved half your failure
طراحی شده توسط سهیل رکن شریفی