کتاب‌ها ( آرشیو کتاب‌ها )

متون تخصصی عمران


ISBN:978-600-90752-2-5
موضوع:متون و واژگان تخصصی گرایش‌های مختلف مهندسی عمران
توضیحات:در این کتاب می خوانید:

- روشهای پاسخگویی به متون درک مطلب

- متون و آزمونهای گرایش بندی شده و سطح بندی شده زبان انگلیسی تخصصی مهندسی عمران

واژه نامه های کاملا تخصصی در هر یک از گرایشهای مهندسی عمران
فروشگاه‌ها:-


,If you have the will to win
you have achieved half your success
... and if you don't
.you have achieved half your failure
طراحی شده توسط سهیل رکن شریفی